List/Grid

Tag Archives: Thừa Thiên – Huế

Quyết định  1584/QĐ-UBND ngày 11/07/2008.

Quyết định 1584/QĐ-UBND ngày 11/07/2008.

Quyết định  1584/QĐ-UBND do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 11/07/2008 ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp.

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 22/1997/NĐ-CP ngày 17/03/1997 của Chính phủ về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế