List/Grid

Tag Archives: thị xã Thải Hòa

Nghị định  số  164/2007/NĐ-CP  do Chính  phủ ban hành  ngày  15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 164/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/11/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thải Hòa, tỉnh Nghệ An.