List/Grid

Tag Archives: thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý cai nghiện ma tuý

Nghị định số 146/2004/NĐ-CP

Nghị định số 146/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 146/2004/nđ-cp ngày 19 tháng 7 năm 2004 quy định thủ tục, thẩm quyền quyết định đưa vào cơ sở quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma tuý.