List/Grid

Tag Archives: Tân Uyên

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004

Nghị định số 190/2004/NĐ-CP ngày 17-11-2004 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Địa giới Hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương