List/Grid

Tag Archives: tỉnh kiên giang.

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999

Nghị định số 28/1999/NĐ-CP ngày 21-04-1999 do Chính phủ ban hành hướng dẫn việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số: 84/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập các xà, phường thuộc các huyện gò quao, an minh, tân hiệp, giồng riềng và thị xà rạch giá, tỉnh kiên giang.