List/Grid

Tag Archives: tư vấn đầu tư

Lựa chọn hình thức doanh nghiệp

Lựa chọn hình thức doanh nghiệp

Việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: (i) uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng; (ii) khả năng huy động vốn; (iii) rủi ro đầu tư; (iv) tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp; (v) tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

 

Luật Gia Phạm tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Chúng tôi đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án từ khảo sát đến triển khai.