List/Grid

Tag Archives: quy hoạch tổng thể

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/08/2008 do Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Vật liệu xây dựng việt Nam đến năm 2020.

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển  kinh tế – xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020.