List/Grid

Tag Archives: Quy hoạch chi tiết

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 39/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008

Quyết định số  2249/QĐ-BGTVT do Bộ Giao Thông Vân Tải ban hành ngày 31/07/2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng biển Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn – tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025.