List/Grid

Tag Archives: quyền sử dụng đất ở

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 về việc người việt nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại việt nam.