List/Grid

Tag Archives: quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 29/06/2010

Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội