List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 97 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số97/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ngày 06 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy định về việc chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.