List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 01/09/2008

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC ngày 01/09/2008

Quyết định số 71/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/09/2008 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi