List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 3762 ngày 28/11/2008; Quy định về chất Melamine; quản lý Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008

Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CN ngày 28/11/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.