List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Bến Tre banh hành quy định quản lý, hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe cơ giới ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo nhỏ vận chuyển hành khách, hàng hóa và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.