List/Grid

Tag Archives: Quyết định số 142/2008/qđ-ttg

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2008 quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg ngày 27 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 142/2008/qđ-ttg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2008 quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác
trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.