List/Grid

Tag Archives: Quyết định 95/2008/QĐ-UBND

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND ngày 27/12/2008

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND ngày 27/12/2008

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND ngày 27/12/2008 của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố