List/Grid

Tag Archives: Quyết định 82/2008/QĐ-BTC

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008

Quyết định số 82/2008/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008

Quyết định số 82/208/QĐ-BTC ngày 30/09/ 2008 của Bộ Tài Chính ban hành điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong biểu thuế xuất nhập khẩu.