List/Grid

Tag Archives: quân đội

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của Chính phủ Quy định Danh mục và Chế độ, Thủ tục Đăng ký, Quản lý phương tiện Kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Lực lượng thường trực của Quân đội

Nghị định của Chính phủ số 73/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 73/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 73/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 về đào tạo cán bộ cho quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội.

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 21/12/1999