List/Grid

Tag Archives: ông nghệ chống ăn mòn kim loại; Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí; vận hành sửa chữa máy thi công đường sắt; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Lắp đặt thiết bị điện; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh;

Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tư 06/2011/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề các nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật.