List/Grid

Tag Archives: nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010

Thông tư số 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN ngày 09/09/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN ngày 09/09/2008

Quyết định số 91/2008/QĐ-BNN ngày 09/09/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành mẫu giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật