List/Grid

Tag Archives: nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn về Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ tư vấn về Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá.

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006

Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006

Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương Mại ban hành hướng dẫn Đăng ký hoạt động nhượng quyền Thương Mại.