List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 67/2005/NĐ-CP

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011

Thông tư số 114/2011/TT-BTC ngày 12/08/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giám định tư pháp.