List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ  ngày 24 tháng 10 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định việc xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan