List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 53/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế.