List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 23/1997/NĐ-CP

Nghị định số 23/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 23/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 23/1997/NĐ-CP ngày 18/03/1997 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số xã, phường thuộc tỉnh Kiên Giang