List/Grid

Tag Archives: người nghiện ma túy

Nghị định của Chính Phủ số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.