List/Grid

Tag Archives: mua tàu biển

Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/05/2006

Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/05/2006

Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định về đăng ký và mua, bán tầu biển.