List/Grid

Tag Archives: Luật chuyển giao công nghệ

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 3112/2008

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 3112/2008

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ. NGHỊ ĐỊNH CỦA… Read more »

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2000 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ