List/Grid

Tag Archives: Lực lượng thường trực

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999

Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29-11-1999 của Chính phủ Quy định Danh mục và Chế độ, Thủ tục Đăng ký, Quản lý phương tiện Kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Lực lượng thường trực của Quân đội