List/Grid

Tag Archives: kinh doanh vận tải biển

Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 04-09-1999

Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 04-09-1999

Nghị định số 92/1999/NĐ-CP ngày 04-09-1999 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng Hải

Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/06/2006

Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/06/2006

Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.