List/Grid

Tag Archives: Kiên Lương

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 17 tháng 8 năm 2000 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang