List/Grid

Tag Archives: kỳ họp thứ 12

Sác Lệnh Số 11-SL Ngày 28/04/1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà luật nghĩa vụ quân sự

Sác Lệnh Số 11-SL Ngày 28/04/1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà luật nghĩa vụ quân sự

Sách Lện số 11-sl ngày 28-4-1960 của chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà công bố luật nghĩa vụ quân sự. chủ tịch nước việt nam dân chủ cộng hoà,công bố luật nghĩa vụ quân sự đà được quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 12,thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1960. luật nghĩa vụ quân sự