List/Grid

Tag Archives: Huyện Châu Thành

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 97/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang; điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Gò Quao, An Minh, Châu Thành, Kiên Hải và Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 15/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 37/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành và Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.