List/Grid

Tag Archives: huyện Chương Mỹ

Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.