List/Grid

Tag Archives: hóm 2710

Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/04/2010

Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/04/2010

Thông tư số 59/2010/TT-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ Tài Chính ban hành quy định thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.