List/Grid

Tag Archives: hoạt động đầu tư

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.

Nghị định của Chính Phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 /08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 /08/2003

  Nghị định của Chính Phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 về việc ban hành quy chế khu Công nghệ cao