List/Grid

Tag Archives: Hàng không

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009

Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008

Quyết định số 88/2008/QĐ-BTC ngày 22/10/2008 của Bộ tài chính quy định về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được QH/09, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được QH/09, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/04/1995 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam