List/Grid

Tag Archives: hàng hoá lưu thông

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.