List/Grid

Tag Archives: hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Miinh. Quy định Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người nghèo  đang sử dụng loại phương tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên địa bàn thành phố.