List/Grid

Tag Archives: Hồ Chí Minh.

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008 do UBND thành Phố Hồ Chí Minh ban hành về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sắc lệnh số 282-SL  ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

Sắc lệnh số 282-SL ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

SẮC LỆNH SỐ 282-SL NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1956 KÈM THEO LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiếu sắc lệnh… Read more »