List/Grid

Tag Archives: giáo viên trung học phổ thông.

Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/09/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/09/2011

Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.

Thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009

Thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009

Thông tư 30/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.