List/Grid

Tag Archives: dịch vụ luật

Cung cấp miễn phí các văn bản Luật Việt Nam

Cung cấp miễn phí các văn bản Luật Việt Nam

Văn phòng Luật sư Gia Phạm đã cung cấp lên trang mạng của mình tại địa chỉ www.luatgiapham.com tất các các Luật do Quốc hội Việt Nam ban hành. Tại đây, các khách hàng của Luật Gia Phạm có thể download miễn phí các Văn bản Luật của Việt Nam từ năm 1945 đến nay.