List/Grid

Tag Archives: Dịch vụ của Luật Gia Phạm

Soạn thảo hợp đồng thương mại

Soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Để được bảo hộ, sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng các điều kiện về: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Tư vấn và đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn và đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dầu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch của tổ chức, các nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là nhãn hiệu hình, nhãn hiệu chữ hoặc kết hợp giữa yếu tố hình và yếu tố chữ.

Thủ tục đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Thủ tục đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Để được bảo hộ, sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng các điều kiện về: tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Dịch vụ Tra cứu đối tượng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ Tra cứu đối tượng sở hữu công nghiệp

Việc tra cứu sẽ cho Người nộp đơn biết trước khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế…, hạn chế rủi ro trong trường hợp các đối tượng này bị từ chối bảo hộ do không đáp ứng các điều kiện bảo hộ, hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các đối chứng. Nếu bị từ chối bảo hộ, không những Người nộp đơn phải mất một khoảng thời gian từ 15-18 tháng để nhận quyết định từ chối bảo hộ từ cơ quan nhà nước mà còn có thể mất một nguồn kinh phí khổng lồ vào chi phí đăng ký, quảng cáo, truyền thông, in ấn, đầu tư dây chuyển sản xuất…