List/Grid

Tag Archives: địa giới

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP ngày 30/10/2008

Nghị định 04/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 181/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số  181/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình, điều chỉnh địa giới hành chính phường xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.