List/Grid

Tag Archives: chủ tịch nước

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật đặc xá số 07/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.
Sắc lệnh số 282-SL  ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

Sắc lệnh số 282-SL ngày 14/12/1956 kèm theo Luật về Chế độ Báo chí

SẮC LỆNH SỐ 282-SL NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 1956 KÈM THEO LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiếu sắc lệnh… Read more »