List/Grid

Tag Archives: chế độ thu phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí