List/Grid

Tag Archives: chương trình tri ân

Chương trình Tri ân khách hàng  – hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập

Chương trình Tri ân khách hàng – hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập

Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ toàn bộ 100% phí dịch vụ cho một đơn đăng ký nhãn hiệu cho 01 nhóm đầu tiên bao gồm phí tư vấn, phân nhóm, chuẩn bị đơn, nộp đơn và theo dõi đơn. Chương trình được thực hiện từ ngày 01/9/2010 đến ngày 10/8/2011 và chỉ cần một thao tác đơn giản, bạn đã trở thành khách hàng may mắn đầu tiên trong tháng này của chúng tôi: