List/Grid

Tag Archives: Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn

Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2000Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 về thủ tục và Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn như sau: