List/Grid

Tag Archives: 72/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 21/05/2009

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 21/05/2009

Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 21/05/2009 do UBND TP Hà Nội  ban hành quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.