List/Grid

Tag Archives: 65/2011/NĐ-CP

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ

Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ ban hành thực hiện thí điểm tiền lương đối với công ty mẹ – tập đòan viễn thông quân đội giai đọan 2011-2013.